αρχιτεκτονικη

Η αρχιτεκτονικη επίλυση είναι ξεχωριστή για κάθε έργο και εξαρτάται από πολλές παραμέτρους. Σε κάθε έργο μελετάμε τη προσαρμογή στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον. Λαμβάνουμε υπόψη την ισχύουσα πολεοδομική νομοθεσία, τις απαιτούμενες ανάγκες, την επιλογή των υλικών και την αισθητική.