Άδεια επισκευής ή ανακατασκευής και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για πυρόπληκτα κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καεί ολοσχερώς από την πυρκαγιά της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 στην περιοχή Ν. Βουτζά – Μάτι – Ραφήνας.

Αναλαμβάνουμε την έκδοση της άδειας επισκευής ή ανακατασκευής για πυρόπληκτα κτήρια από την αρμόδια υπηρεσία που έχει εγκατασταθεί στο κτίριο του δήμου Ραφήνας – Πικερμίου.

Μετά από αυτοψία και αποτύπωση της ιδιοκτησίας σας, γίνεται επιμέτρηση των ζημιών και πρόταση αποκατάστασής τους. Το ύψος της στεγαστικής συνδρομής προκύπτει από τις επιμετρήσεις και το επίσημο τιμολόγιο του κράτους. Για την έκδοση της άδειας απαιτείται αυτοψία από την δημόσια υπηρεσία.

Σε κάθε περίπτωση είναι απαραίτητα όποια στοιχεία νομιμότητας του κτιρίου υπάρχουν.

Πυρόπληκτα

Για τα “κίτρινα” κτήρια η στεγαστική συνδρομή δίνεται σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση αποδίδεται στον πολίτη με την έκδοση της άδειας επισκευής. Η δεύτερη δόση αποδίδεται με την περαίωση των εργασιών και τη σχετική ενυπόγραφη ενημέρωση της υπηρεσίας του υπουργείου.

Για τα “κόκκινα” κτήρια καταρχήν απαιτείται η βεβαίωση καθορισμού της στεγαστικής συνδρομής από την υπηρεσία και η οποία αποτελεί προαπαιτούμενο για την έκδοση της άδειας δόμησης. Η στεγαστική συνδρομή υπολογίζεται σύμφωνα με το ΠΑΕΕΚ (πρωτόκολλο αυτοψίας επικινδύνως ετοιμόρροπου κτηρίου) και χορηγείται σε τρεις δόσεις.

Η πρώτη δόση πιστώνεται με την έκδοση της άδειας δόμησης (πρόκειται για κανονική οικοδομική άδεια η οποία περιλαμβάνει όλες τις μελέτες: αρχιτεκτονικά, στατικά, ηλεκτρομηχανολογικά). Στη συνέχεια, η δεύτερη δόση αποδίδεται με την ολοκλήρωση του φέροντα οργανισμού (οπλισμένο σκυρόδεμα), ενώ η τρίτη με το τέλος των εργασιών όπως περιγράφεται και ανωτέρω. Σε περίπτωση κατασκευής λυομένου κτηρίου, το ύψος της στεγαστικής συνδρομής ανέρχεται στο 80% του αρχικού καθορισμού.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο κινητό τηλέφωνο του γραφείου: 694 6545 092. Ανδρέας Μαρίνης – αρχιτέκτων μηχανικός.

Το γραφείο βρίσκεται στην οδό Δαβάκη Πίνδου 23, Ραφήνα. Χάρτης εδώ.

Μετά την έκδοση της άδειας επισκευών, αναλαμβάνουμε ως ξεχωριστή υπηρεσία, την ανακατασκευή και ανακαίνιση του κτιρίου. Δείτε άλλα έργα εδώ.