Κατοικία στην Κεφαλλονιά

Κατοικίες / Νησιά

Η μελέτη αφορά στην πρόταση μίας λύσης για τον περιβάλλοντα χώρο της κατοικίας. Λόγω του ύφους της περιοχής, ο σχεδιασμός έγινε ακολουθώντας πιο παραδοσιακά πρότυπα. Η τοπική πέτρα χρησιμοποιήθηκε για τα εξωτερικά επίπεδα και τους τοίχους αντιστήριξης. Οι εξώθυρες και τα κιγκλιδώματα έχουν σχεδιαστεί χρησιμοποιώντας μεταλλικές κοιλοδοκούς σε χρώμα γκρι.

Χρόνος μελέτης 2010.