Αναλαμβάνουμε ρυθμίσεις αυθαιρέτων με τον Ν.4495. Κάνουμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και σχέδια προκειμένου να δηλωθούν συγκεκριμένοι χώροι του κτηρίου ή και ολόκληρο το κτήριο.

Επίσης εκδίδουμε βεβαιώσεις νομιμότητας.