Ανακαινιση Βουλα

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

Η μελέτη αυτή αφορά στην ανακαινιση ενός υφιστάμενου παλαιού κτηρίου. Εκπονήθηκαν τα αρχιτεκτονικά σχέδια για έκδοση της άδειας δόμησης.

Εμβαδόν 320 μ².

Χρόνος μελέτης 2014.