Κατοικία στη Νέα Φιλαδέλφεια

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

Η κατοικία βρίσκεται εντός παραδοασιακού οικισμού. Εξαιτίας αρχιτεκτονικών περιορισμών, συγκεκριμένα στοιχεία έπρεπε να εσνσωματωθούν στο σχεδιασμό όπως η υποχρεωτική στέγη και τα ξύλινα φουρούσια. Ένας άλλος περιορισμός ήταν αυτός των αναλογιών των παραθύρων. Παρά τον περιορισμό των οδηγιών έγινε κάθε δυνατή προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα μοντέρνο αποτέλεσμα.

Εμβαδόν 160 μ².

Χρόνος κατασκευής 2007 – 2008.