Κτήριο γραφείων στην Βοσνία

ΓΡΑΦΕΙΑ

Η αρχιτεκτονική μελέτη εκπονήθηκε για συμμετοχή σε διαγωνισμό εργοστασίου επεξεργασίας νερού στην Βοσνία. Περιλάμβανε λεπτομερή σχέδια του κτήριου και την τρισδιάστατη παρουσίαση.

Εμβαδόν 310 μ².

Χρόνος μελέτης 2012.