Κτήριο γραφείων στην Μεταμόρφωση

ΓΡΑΦΕΙΑ

Αρχιτεκτονική μελέτη για ανακαίνιση και αλλαγή εσωτερικών διαρρυθμίσεων ενός υφιστάμενου κτήριου γραφείων. Βασικός άξονας ήταν η μεταμόρφωση και εκσυγχρονισμός των όψεων του κτηρίου με παθητικά συστήματα δροσισμού με στόχο τη περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

Εμβαδόν 2070 μ².

Χρόνος μελέτης 2011.