Πρακτορείο ΟΠΑΠ στον Νέο Κόσμο

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ

Το πρακτορείο ΟΠΑΠ εγκαταστάθηκε σε μία πρώην τράπεζα. Προηγούμενα στοιχεία όπως η πλακόστρωση ενσωματώθηκαν στο καινοιύριο σχέδιο. Ο στόχος ήταν και εδώ να δημιουργηθούν αντιθέσεις μεταξύ όγκων και χρωμάτων.

Εμβαδόν 100μ².

Χρόνος κατασκευής 2014.