Κτήριο γραφείων στην Βοσνία

Η αρχιτεκτονική μελέτη εκπονήθηκε για συμμετοχή σε διαγωνισμό εργοστασίου επεξεργασίας νερού στην Βοσνία. Περιλάμβανε λεπτομερή σχέδια του κτήριου και την τρισδιάστατη παρουσίαση.

Εμβαδόν 310 μ².

Χρόνος μελέτης 2012.

Κτήριο γραφείων στην Μεταμόρφωση

Αρχιτεκτονική μελέτη για ανακαίνιση και αλλαγή εσωτερικών διαρρυθμίσεων ενός υφιστάμενου κτήριου γραφείων. Βασικός άξονας ήταν η μεταμόρφωση και εκσυγχρονισμός των όψεων του κτηρίου με παθητικά συστήματα δροσισμού με στόχο τη περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

Εμβαδόν 2070 μ².

Χρόνος μελέτης 2011.