Ρυθμίσεις Ν.4495

Ρυθμίσεις αυθαιρέτων με τον Ν.4495. Πραγματοποίηση απαραίτητων ενεργειών και σχεδίων προκειμένου να δηλωθούν συγκεκριμένοι χώροι του κτηρίου ή και ολόκληρο το κτήριο.